ANCOM

 

Drepturile dumneavostră de informare în calitate de utilizator de servicii de telefonie Aveţi anumite drepturi de informare garantate prin lege în relaţia cu S.C. Advanced Business Solutions International S.R.L. Aveţi dreptul să cereţi şi să obţineţi gratuit înainte de semnarea contractului o copie a Contractului-cadru şi a Condiţiilor generale de furnizare a serviciului. La fel şi înainte de cumpărarea cartelei preplătite, când puteţi să cereţi şi să primiţi gratuit Condiţiile generale de furnizare a serviciului. Trebuie să vi se comunice şi, la cerere, să vi se ofere în scris, înainte de semnarea contractului trei informaţii importante: –       planul tarifar ales, inclusiv valoarea lui pentru toată durata contractului, cu serviciileincluse – abonament lunar (cu minute/credit incluse/inclus), extraopţiuni,conectare/instalare etc., plus telefon (dacă e cazul), cu toate taxele incluse; –       ce tarife se aplică şi în ce condiţii se folosesc minutele incluse sau creditul inclus; –       durata minimă a contractului şi taxele pe care trebuie să le plătiţi dacă renunţaţi la contract înainte de termen.   Fiţi atenţi atunci când semnaţi contractul! Verificaţi mai ales următoarele: 1. ce tarife se aplică şi în ce condiţii; 3. cum puteţi anunţa o defecţiune şi în ce termen se remediază; 4. taxele pe care trebuie să le plătiţi dacă renunţaţi la contract înainte de termen; 5. în ce condiţii vi se poate suspenda serviciul; 6. la ce despăgubiri aveţi dreptul dacă S.C. Advanced Business Solutions International S.R.L. nu respectă contractul; 7. penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi contractul (de exemplu, dacă nu plătiţi factura la termen).   S.C. Advanced Business Solutions International S.R.L. trebuie să vă ofere, la semnarea contractului, un exemplar tipărit al Procedurii de soluţionare a reclamaţiilor. Dacă oricare dintre aceste drepturi la informare vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).  

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, 030925 Bucureşti, România Număr gratuit: 0800 855 855 Telefon: 0372 845 845 Fax: 0372 845 402 E-mail: ancom@ancom.org.ro Website: www.ancom.org.ro

PROCEDURI DE MASURARE A TRAFICULUI

Advanced Business Solutions International monitorizeaza in permanenta nodurile retelei pentru a evita congestionarea de trafic sau folosire a capacitatii maxime a retelei dupa cum urmeaza: 1. Masurarea traficului intre echipamentele furnizorului prin cuantificarea volumului total de trafic pe fiecare port de retea; 3. Masurarea traficului intre echipamentele clientului si echipamentele Advanced Business Solutions International prin cuantificarea volumului de trafic pe fiecare IP alocat clientului; 4. Masurarea disponibilitatii conexiunii periodic la intervale mai mici de 3 minute prin trimiterea de pachete ICMP; 5. Masurarea incarcarii procesorului, a temeperaturii de operare pentru echipamentele aflate in administrarea Advanced Business Solutions International;

TERMENI DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE COMUNICATII DATE

1. Benficiarul se obliga sa utilizeze, in mod normal, serviciul Internet, in cazul unei utilizari anormale, care ar duce la perturbatii in exploatarea retelei, Prestatorul rezervandu-si dreptul de a suspenda serviciul prestat sau de a rezilia unilateral prezentul Contract. 2. Benficiarul se oblig sa plateasca, in termenele stabilite in prezentul Contract, sumele de bani datorate Prestatorului pentru accesul Internet calculate conform tarifelor convenite. 3. Benficiarul se oblig sa nu foloseasca reteaua Internet in scopuri care contravin legilor tarii, ordinii publice sau bunelor moravuri, in caz contrar fapta urmand a fi tratata conform legislatiei in vigoare. 4. In cazul redistribuirii accesului la Internet sau al datelor, informatiilor sau programelor obtinute din reteaua Internet prin copiere, Beneficiarul va raspunde solidar, in cazul incalcarii in orice fel a copyright-ului, ori a drepturilor de proprietate intelectuala, de imagine, etc.

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR